Priser

Priser 2020

Type overnatting/tjeneste Pris pr døgn fra 01/10-31/5 Pris pr døgn fra 1/6-30/9
Hytte 1 Karibua
Pris pr døgn
500,- 650,-
Hytte 2 Bryggesyen
Pris pr døg
Ikke tilgjengelig 1300,-
Hytte nr 3 Kipparberget
Pris pr døgn
900,- 1400,-
Hytte nr 4 Seien
Pris pr døgn
650,- 850,-
Hytte nr 5 Torsken
Pris pr døgn
650,- 850,-
Hytte nr 6 Kveita
Pris pr døgn
650,- 850,-
Hytte nr 7 Keiservarden
Pris pr døgn
650,- 850,-
Vogn nr 8 Bürstner
Pris pr døgn
750,- 850,-
Hytte nr 9 med vogn Casa de Hadisha
Pris pr døgn
950,- 1150,-
     
Utleie av sengeklær, pr. pers. 140,- 140,-
Depositum på hytter 1000,- 1000,-
Depositum på vogner 1500,- 1500,-
Vask av hytte nr 1,4,5,6,7 300,- 300,-
Vask av hytte og vogn 2,3,8,9 350,- 350,-