Priser

Priser 2021

Type overnatting/tjeneste Pris pr døgn fra 01/11-31/5 Pris pr døgn fra 1/6-31/10
Hytte 1 Karibua
Pris pr døgn
450,- 750,-
Hytte 2 Bryggesyen
Pris pr døg
Ikke tilgjengelig 1400,-
Hytte nr 3 Kipparberget
Pris pr døgn
800,- 1500,-
Hytte nr 4 Seien
Pris pr døgn
495,- 750,-
Hytte nr 5 Torsken
Pris pr døgn
495,- 875-
Hytte nr 6 Kveita
Pris pr døgn
495,- 875,-
Hytte nr 7 Keiservarden
Pris pr døgn
495,- 875,-
Vogn nr 8 Bürstner
Pris pr døgn
650,- 850,-
Hytte nr 9 med vogn Casa de Hadisha
Pris pr døgn
800,- 1150,-
Hytte nr 10, 11, 12
Pris pr døgn
495,- 650,-
     
Utleie av sengeklær, pr. pers. 100,- 100,-
Depositum på hytter 1000,- 1000,-
Depositum på vogner 1500,- 1500,-
Vask av hytte nr 1,4,5,6,7,10,11,12 300,- 300,-
Vask av hytte og vogn 2,3,8,9 350,- 350,-